Setkání s rodiči nadaných žáků

Zobrazit: Setkání s rodiči nadaných žáků

Práce s nadanými dětmi/žáky je téma, kterému se aktivně věnuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Svou pozornost a podporu projekt zaměřuje jak na školy a tamní koordinátory nadání, tak k rodičům nadaných dětí, a to formou pravidelných setkávání.

První z cyklu setkání pro rodiče, kteří mají nadané děti a spolu s tím spoustu otázek a nevědí, kde by se zeptali, se konalo dne 25.4.2024 v odpoledních hodinách v prostorách Magistrátu města Ostravy. Spolu s oblastní koordinátorkou podpory nadání paní Ing. Martinou Čaputovou zde rodiče debatovali nad tématy jako přecitlivělost, neurodiverzita, overexcitabilita, zvídavost a motivace, specifické zájmy, odlišné chápání sociálních vztahů, přijetí, sebepřijetí apod. u nadaných dětí.

Cílem projektu je prostřednictvím takovýchto setkání vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém mohou rodiče nadaných dětí/žáků sdílet své zkušenosti, otázky a získávat nové a užitečné informace nejen od oblastní koordinátorky podpory nadání, ale především od sebe navzájem.

Další z plánovaných setkání se uskuteční na podzim tohoto roku. Velmi rádi zde uvítáme další z rodičů, kteří budou mít potřebu a chuť dozvědět se něco nového a sdílet své zkušenosti s ostatními. O přesnějším čase a místě setkání s rodiči nadaných dětí budeme informovat prostřednictvím webových stránek i facebooku projektu MAP ORP Ostrava IV., tak nás nezapomeňte sledovat. Informace k projektu MAP ORP Ostrava IV. naleznete rovněž na stránkách TalentOvy.

Účast na aktivitě je ZDARMA.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355 je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy.