Setkání s neziskovými organizacemi

Zobrazit: Setkání s neziskovými organizacemi
Datum: 17. 02. 2020

V pondělí 17. 2. 2020 se setkali zástupci Magistrátu města Ostravy s neziskovými organizacemi z oblasti vzdělávání a podpory rodiny. Cílem setkání bylo mapování projektů NNO a představení možností jejich financování z dotačních titulů města a výzvy MŠMT.

Setkání s neziskovými organizacemi
Setkání s neziskovými organizacemi