Setkání s neziskovými organizacemi

Datum: 17. 02. 2020
Čas: 13:00
Místo: Nová radnice, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, místnost č. 406

Setkání neziskových organizací se zástupci Magistrátu města Ostravy a Agentury pro sociální začleňování. Program setkání zahrnuje mapování zaměření projektů z oblasti vzdělávání a podpory rodiny, možnosti čerpání veřejných financí z Evropských strukturálních a investičních fondů a dotačních titulů města. Součástí bude také diskuze nad potřebami jednotlivých neziskových organizací.