Setkání se členy žákovských parlamentů

Zobrazit: Setkání se členy žákovských parlamentů

V pátek 11. 2. 2022 uspořádal Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO), ve spolupráci se zřizovatelem základních škol v Ostravě – Porubě, městským obvodem Poruba, dopolední setkání pro členy žákovských parlamentů porubských základních škol

Tímto dopolednem byla pootevřena zúčastněným žákům brána k neformálnímu vzdělávání a seznámení se s úvodem k tématu žákovských parlamentů.


„V průběhu dopoledne jsme zmapovali situaci žákovských parlamentů na všech 8 školách, které se zúčastnily. Vzájemně jsme se inspirovali prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe, představili jsme žákům přínosy žákovských parlamentů na školách, prostřednictvím aktivit jsme rozvíjeli jemně rozvíjeli kompetence zúčastněných a především si užili spoustu zábavy. Milým překvapením bylo zjištění, jak fungují žákovské samosprávy na školách, které tvoří spoustu aktivit, na které mohou být jejich školy hrdé. V závěrečné debatě žáci i učitelé pozitivně hodnotili průběh celého setkání. Oceňujeme, že žáci byli aktivní, že vystupovali ze své komfortní zóny a tím se rovněž posouvali. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací i všem zúčastněným!“ David Kaszper, předseda PDMMO

Krátkou televizní reportáž z tohoto setkání naleznete: zde