Setkání žákovských parlamentů na SVČ Korunka

Zobrazit: Setkání žákovských parlamentů na SVČ Korunka

Ve dnech 4. – 5. 11. 2022 proběhlo ve Středisku volného času Korunka setkání žákovských parlamentů 18 ostravských základních škol. Setkání zorganizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy v rámci projektu „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“, jehož hlavním cílem je rozvoj žákovských parlamentů na školách, jako nástroj pro zlepšování kompetencí žáků a zpříjemnění života ve škole. Parlament dětí a mládeže se dlouhodobě snaží o to, aby mladí lidé žijící nejen v Ostravě byli aktivní, aby jim nebyl lhostejný život v našem městě a zajímali se o dění okolo nich.

V rámci participativních rozpočtů mohou žáci zapojených základních škol podávat žádosti o podporu aktivit, projektů a nápadů svých žákovských parlamentů výši 8-15 tis. Kč, a to prostřednictvím svých škol. Z tohoto důvodu bylo i sepsání projektové žádosti a projektový management jedním z hlavních témat uvedeného setkání.

V pátek 4. 11. 2022 byli žáci v úvodu seznámeni s pojmem projektová žádost a poté se postupně začali věnovat jednotlivým workshopům, které s daným tématem souvisí.
První workshop byl zacílen na popis a cíl projektu, zde se žáci seznámili s definicemi těchto dvou částí a sami pracovali na svých projektech, které chtějí podpořit. V rámci workshopu proběhly rovněž diskuze mezi účastníky, kteří v rámci aktivit „prodávali“ své projekty.
Druhý páteční workshop byl zaměřen na téma projektového týmu, jeho složení, dělení úkolů, efektivní týmovou práci, rozdělení rolí apod. I v průběhu tohoto workshopu žáci pracovali na svých projektech, zamýšleli se nad tím, jak si rozdělit své týmové role a jaké aktivity je potřeba v rámci projektu zastřešit.
Večerní teambuildingové aktivity, s cílem namotivovat a zároveň odměnit žáky za jejich práci, ukončily páteční program.

Druhý den setkání program pokračoval workshopem zaměřeným na propagaci (základní informace o propagaci, diskuse o způsobech propagace a možnosti propagace projektů, které si žáci tvoří).
Další sobotní workshop mířil na rozpočet projektu, kde byly žákům vysvětleny termíny uznatelné a neuznatelné náklady, položky rozpočtu, harmonogram projektu, projektovou žádost a odůvodnění jednotlivých položek v rámci žádosti; i v rámci těchto workshopů žáci pracovali se svými projekty.

V závěru dvoudenního setkání byl žákům představen harmonogram dalších aktivit a možnosti zapojení se do dalších projektů a proběhlo hodnocení setkání, poděkování a zpětná vazba.

Žákovské parlamenty zapojených škol mohou své projekty zasílat do 14. 11. 2022 na e-mailovou adresu predsednictvo@pdmmo.cz