Setkání žákovských parlamentů porubských základních škol

Zobrazit: Setkání žákovských parlamentů porubských základních škol

Dne 14. 6. 2023 proběhlo v Komunitním centru Všichni spolu setkání žáků z žákovských parlamentů porubských škol, kterým byla na setkání představena myšlenka obvodního parlamentu.

Setkání začalo úvodním slovem místostarostky Martiny Duškové, po kterém byl představen plán zahájení činnosti a principy fungování porubské mládežnické skupiny. Žáci rovněž prezentovali činnost žákovských parlamentů na svých školách, představili své realizované projekty a úspěchy, které se jim povedly. V další části programu se již věnovali městskému obvodu, kde se ve skupinách zamýšleli nad tím, jaké jsou jejich potřeby v městském obvodě a ve škole.

Činnost Porubského parlamentu mládeže bude zahájena v září letošního roku a zastřešovat ji bude SVČ Korunka ve spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy za podpory Městského obvodu Ostrava Poruba. Setkání budou probíhat pravidelně v pátky od 14:30 v budově SVČ Korunka na ulici B. Martinů.