Setkání žákovských parlamentů „Vize Ostravy“

Zobrazit: Setkání žákovských parlamentů „Vize Ostravy“

Dne 27. 3. 2023 proběhlo další ze setkání žákovských parlamentů v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokrát s podnázvem „Vize Ostravy“. Aktivitu zorganizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s oddělením strategického plánování Magistrátu města Ostravy a SVČ Korunka.

Setkání se zúčastnilo 17 ostravských základních škol (dva zástupci žákovských parlamentů z každé školy a jejich koordinátor). Účastníci byli aktivně zapojeni do celého programu, který byl zaměřen na strategický dokument Fajnova – Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017 – 2023.

V první části byl strategický dokument účastníkům představen; všichni zúčastnění se dozvěděli informace o metodách tvorby strategického plánu, byly jim představeny stěžejní cíle a projekty, které jsou zaneseny v současném strategickém plánu. V roce 2023 tento stávající strategický dokument končí a nový navazující se připravuje.

Základní školy byly tímto setkáním zapojeny i do vlastní tvorby strategického plánu, když na setkání vyplnily nejprve dotazník spokojenosti se životem v Ostravě a poté se zapojili do dalších aktivit. Do dotazníku se stále může zapojit široká veřejnost. K dispozici zde: https://fajnova.cz/.

Další aktivitou byla pocitová mapa, do které účastníci zaznamenávali místa, kde se cítí spokojeně, která se jim nelíbí, kde by žádali změnu a kam by pozvali návštěvu.

Poté se zástupci žákovských parlamentů vžili do rolí občanů Ostravy s různými charakteristikami a pozicemi. V rámci této rolové hry měli žáci-občané za úkol podpořit finančně realizaci projektů, které se jim líbily, měli však omezený rozpočet. Paralelně s rolovou hrou probíhal strukturovaný rozhovor s koordinátory žákovských parlamentů, kteří tak měli možnost se vyjádřit k Ostravě, k tomu co se jim líbí, co se jim nelíbí a jakou by Ostravu chtěli. Ostravu v budoucnosti si představovali i zástupci žákovských parlamentů, konkrétně v roce 2040. V závěrečné žáci vytvářeli novinový článek, nebo instagramový příspěvek s titulkem o Ostravě v roce 2040.

PDMMO již nyní připravuje další aktivity, a to nejen v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“. Pro informace o aktivitách PDMMO sledujte sociální sítě – Instagram a Facebook

Pokud byste měli jakékoliv nápady, přání na další společné aktivity, tak neváhejte napsat. Zároveň jsme k dispozici k jakýmkoliv dotazům směřujícím k žákovských parlamentům. 

Kontaktní údaje:
Facebook
Instagram
Youtube
http://pdmmo.cz/
predseda@pdmmo.cz