Setkání zástupců žákovských parlamentů městského obvodu Ostrava -Jih

Zobrazit: Setkání zástupců žákovských parlamentů městského obvodu Ostrava -Jih

Dne 8. 6. 2023 proběhlo setkání zástupců žákovských parlamentů městské části Ostrava Jih. Tématem setkání byl nově vznikající obvodní parlament.

Setkání bylo zahájeno úvodním slovem místostarosty Radima Ivana, později žáky navštívil i starosta Martin Bednář a místostarostka Martina Jarošková. Účastníkům ze 14 zapojených škol byla představena koncepce i princip fungování nově vznikajícího parlamentu, který se bude pravidelně scházet od září 2023 každou středu od 16:00 na Úřadě městského obvodu Jih. Účastníci dále diskutovali nad tím, co jim v obvodě chybí, co mají ve svém obvodě rádi a co by jim pomohlo, aby se ve škole cítili lépe a zamýšleli se a diskutovali i nad tím, jaké aktivity by obvodní parlament mohl v budoucnu organizovat.

Setkání bylo organizováno ve spolupráci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, SVČ Korunka a Městského obvodu Ostrava-Jih.