Škola pro život

Zobrazit: Škola pro život

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A vyučuje předměty svět práce a výtvarnou výchovu metodou CLIL, a to díky finanční podpoře projektu „Škola pro život“, kterou získala z Programu na podporu cizojazyčné výuky.

Velkou výhodou metody CLIL je, že zpočátku není zapotřebí vysoké jazykové úrovně znalostí žáků a že nově nabyté jazykové dovednosti mohou žáci okamžitě využívat. Žáci se nebojí používat cizí jazyk a mnohem dříve začínají také „myslet“ v cizím jazyce. 

Prvňáčci se například pustili do rybaření. Vyrobili si rybářské pruty, se kterými mohli lovit rybičky s probranou slovní zásobou. Aby nebylo rybek málo, nakreslili si je sami ve výtvarné výchově.

Let´s go fishing!

Ale nezůstalo jen u rybaření. Žáci si vyrobili také 3D lyžaře, kteří se proháněli po vzdušných svazích ve třídách školy. Zábavnou formou si osvojili anglickou konverzaci na téma lyžování.

Skiers