Školení pro zaměstnance školních jídelen „Hygienické minimum“ v rámci projektu města „Fajne školní bistro“

Zobrazit: Školení pro zaměstnance školních jídelen „Hygienické minimum“ v rámci projektu města „Fajne školní bistro“

V rámci městského projektu „Fajne školní bistro“ připravil Odbor kultury a školství, oddělení školství ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí MSK, oddělením hygieny dětí a mladistvých pro zaměstnance školních jídelen školení „Hygienické minimum“.

Lektorka školení Mgr. Michaela Remešová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých se zabývala pravidly pro dodržování osobní hygieny a hygieny na provozovně.

MVDr. Michaela Pavelková, ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých pak aktuálně vydanému dokumentu „Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování“ a problematice zajištění dietního stravování v případě, že je po něm poptávka.