Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Zobrazit: Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství.

Nadále fungují krizové školy pro žáky rodičů IZS.

V souvislosti s pokračováním nouzového stavu v České republice v období od 15. února do 28. února 2021 bylo vydáno rozhodnutí hejtmana kraje k určení škol k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v našem kraji.

Detailní informace naleznete z d e

Usnesení vlády ČR z d e

Rozhodnutí hejtmana MSK z d e