Smysluplná škola

Zobrazit: Smysluplná škola

Základní škole Ostrava-Stará Bělá  se podařilo, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy poskytnuté z programu na podporu školství, úspěšně zrealizovat projekt „Smysluplná škola“
V rámci tohoto projektu celé školní hřiště a okolí školy zaplnily jednotlivé aktivity. Všichni žáci si společně zasportovali, vyzkoušeli různé disciplíny, vyráběli různé výrobky a zúčastnili se různých aktivit.  Vyzkoušeli svoji šikovnost, zdatnost, dovednost pracovat s míčem, obručemi nebo švihadlem. Zkusili si práci s barvami a společně si vybarvili svoji tašku. Při vytváření staveb a obrazců si zase procvičili jemnou motoriku, představivost a fantazii. 

Zároveň se díky tomuto projektu podařilo zrealizovat výtvarné díly, kde žáci vyráběli různé dekorace a pod vedením svých pedagogů a asistentů vytvořili krásné výrobky. Smyslem dílen bylo podpořit estetické cítění žáků, dovednost pracovat s barvami a zlepšení zručnosti při jednotlivých úkonech.