KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU! Soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ – Natoč video o vybrané profesi a vyhraj cenu!

Zobrazit: KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU! Soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ – Natoč video o vybrané profesi a vyhraj cenu!

Záměrem soutěže je neformálním a zábavným způsobem přimět žáky, aby přemýšleli nad různými profesemi a dokázali ostatním představit svou vysněnou práci.

Aktivitu je možné realizovat jak v rámci zájmového a neformálního vzdělávání (SVČ, DDM), tak ji částečně využít v běžné výuce (např. Člověk a svět práce, ITC apod.).

V čem soutěž spočívá?

  1. žáci v týmu (2-4 členném) natočí krátké video (max. 3 minuty), ve kterém stručně a kreativně představí vybranou profesi,
  2. vytvořené video zašlou nejpozději do 30.11.2022 na adresu hvezdna.prace@gmail.com, (vč. podepsaného souhlasu se zpracováním osobních údajů).

Termín pro zaslání videa: 30.11.2022

Aktivita přispěje mimo jiné k rozvoji:

  • vzájemné týmové spolupráce, komunikačních dovedností či kooperace
  • ITC kompetencí – natočení videa, jeho sestříhání, synchronizace zvuku, to vše může žákům ukázat praktické využití ITC v praxi.

Pro výherce jsou připraveny atraktivní ceny 😊.

Učitelé, kariéroví poradci, ale i rodiče mají jedinečnou příležitost spolupracovat s dětmi na atraktivním projektu, který:

  • neformální cestou vede děti a mládež k přemýšlení nad další profesní dráhou,
  • umožní nahlédnout pod pokličku jejich myšlenek, vnímání nejen světa práce, ale i práce s informacemi.

Natočená videa budou volně dostupná i po ukončení soutěže – pedagogové tak získají cenný nástroj pro kariérové poradenství – budou moci žákům představit jednotlivé profese jejich očima.

Podrobnější informace k soutěži je možné nalézt na webových stránkách kraje, níže je současně uveden informační leták a odkaz na promo video na youtube.