Spolupráce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy se Střediskem volného času Korunka a městem Ostrava

Zobrazit: Spolupráce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy se Střediskem volného času Korunka a městem Ostrava

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) ve spolupráci se SVČ Korunka a městem Ostrava připravuje projekty, které se zaměřují na podporu aktivního občanství.

Tato spolupráce vychází ze Strategické linie 1.6. Strategie 2030+ (jedním z cílů je posílit princip participace a autonomie žáků ve školách), ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 i Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Participace veřejnosti v plánování města je jedním ze základních předpokladů demokratické samosprávy a má přímý vliv na kvalitu života. Jedním z cílů je i podpora a vzbuzení zájmu mladých lidí a jejich zapojení na možnosti podílet se na budování města a návrhových rozhodovacích procesů a posilování tak podpory pocitu sounáležitosti s městem.

Plánované projekty ze strany PDMMO budou sloužit nejen jako podpora aktivního občanství, ale i podpora seberozvoje mladých lidí.

První z projektů je zacílen na základní školy a rozvoj žákovských parlamentů na těchto školách, kdy jsme si vědomi přínosů, které mají žákovské parlamenty pro školy, ale i pro jednotlivé žáky.

Druhý projekt bude zaměřen již na věkovou kategorii středoškoláků, jejichž zpětnou vazbu, na nejen aktuální témata, bychom chtěli slyšet pravidelně. 

Prezentace k projektům

Prezentace ke stažení ZDE.