Spolupráce MS Paktu zaměstnanosti se ZŠ v oblasti Kariérového poradenství aktivně pokračuje i v roce 2021

Zobrazit: Spolupráce  MS Paktu zaměstnanosti se ZŠ v oblasti Kariérového poradenství  aktivně pokračuje i v roce 2021

V roce 2021 proběhla již 2 on-line metodická setkání MS Paktu s KP základních škol.

V současné době je hlavním tématem především volba střední školy. Poradci získali nástroj a návod na individuální konzultace s žáky a rodiči a nabídku vedení takové konzultace ve spolupráci se zkušeným kariérovým poradcem.

V rámci setkání byl rovněž prostor reflektovat první ročník on-line veletrhu středních škol a doporučit některá možná zlepšení pro další rok.

Mimo to je stále rozvíjen a obohacován o další velmi konkrétní popisy aktivit s žáky – tzv. INSPIROMAT, u nějž si kariéroví poradci našli variace cvičení také pro on-line prostředí.

Přínos metodických setkání hodnotily kariérové poradkyně např.:

ZŠ A. Hrdličky – Andrea Mezihoráková:
„Udělali jste opravdu kus práce – webovky jsou perfektní. To, co děláte a co nás učíte, má pro ty děti obrovský smysl.“

ZŠ Bulharská – Markéta Kučerová:
„Děkuju za veškerou podporu a materiály, které pro nás chystáte. Nedovedu si představit, že bych měla s kariérovým poradenstvím začít jen tak. V současné době si pro skupinové a individuální konzultace v oblasti kariérového poradenství musím aktivně budovat další prostor nad rámec výuky. Všechny zkušenosti kolegů mi moc pomáhají. Takže metodická setkání jsou moc užitečná.“

Do konce školního roku jsou plánována s každou skupinou poradců ještě 2 metodická setkání a kontinuálně další podpora ve formě individuálních konzultací.