Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba – oznámení o vyhlášení konkursních řízení

Zobrazit: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba – oznámení o vyhlášení konkursních řízení

Rada městského obvodu Poruba vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů:

Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvkové organizace

Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvkové organizace

Předpokládaný termín nástupu: Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvkové organizace – 16. 1. 2023; Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvkové organizace – 1. 9. 2022

Termín uzávěrky přihlášek 22. 4. 2022

Přihlášky doručte na adresu: Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Obálku označte heslem „Neotvírat – Konkursní řízení (vč. názvu organizace)“

Vyhlášení konkursního řízení: – z d e –