Statutární město Ostravy – Talent roku – 2. ročník

Zobrazit: Statutární město Ostravy – Talent roku – 2. ročník

Statutární město Ostrava vyhlásilo Pravidla pro udělení titulu a ceny „TALENT ROKU“ – 2. ročník. Cenu až do výše 100 tis. Kč mohou získat studenti vysokých škol nebo univerzit, studující v ČR nebo v zahraničí, za studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech a uměleckých programech.

Student musí mít v době podání návrhu místo trvalého pobytu na území města Ostravy.

Termín pro podání návrhů je 31. 10. 2022.

Pravidla i formulář návrhu naleznete na www.ostrava.cz (Odbor školství a sportu, oddělení školství) nebo na www.talentova.cz (Projekty města, Talent roku).

„Talent roku“ navazuje na původní dlouholetý program „Stipendia města Ostravy“.