Středisko volného času Korunka nabízí pro nový školní rok ve 3 budovách více než 100 kroužků

Zobrazit: Středisko volného času Korunka nabízí pro nový školní rok ve 3 budovách více než 100 kroužků

Nabídka kroužků SVČ Korunka se stane ještě pestřejší a děti a mládež mají možnost objevovat nové zájmy, rozvíjet své schopnosti, potenciál a zároveň prožívat spoustu zábavy a nových zážitků. Ať lítají třísky !!! nebo Šije ti to samo !!! – to jsou názvy dvou z mnoha nových kroužků, které připravilo Středisko volného času Korunka pro nový školní rok 2023 – 2024

Zájmové vzdělávání rozvíjí osobnost dítěte a jeho zájmy, tento rozvoj vede v mnoha případech k výběru povolání a k dalšímu uplatnění v dalším životě.

V celkové nabídce více než 100 kroužků najdete zcela nové kroužky v těchto oblastech činnosti:

1. Přírodní vědy:
Svět hmyzu, Botanický kroužek, Fotografický kroužek, Myslivecký kroužek a celou škálu kroužků, které jsou zaměřeny na ošetřování a chov domácích mazlíčků, na ekologii a přírodní vědy aj.
Kroužky budou probíhat ve Středisku přírodovědců na ul. Čkalovova 10 v Ostravě – Porubě.

2. Hudební, taneční, sportovní, výtvarné a rukodělné aktivity:
Hudební kroužky – klavír, kytara, skupinová kytara a flétny
Keramika
Vaření – nově pro nejmenší
Angličtina pro nejmenší
Pěvecký sboreček
Malování a tvoření pro nejmenší
Sportovní aktivity: florbal aj.
Dílenský a tvořivý kroužek v nové řemeslné dílně spojený s virtuální realitou „Ať lítají třísky“ a „Šije ti to samo“
Tyto aktivity budou probíhat ve Středisku turistiky na ul. B. Martinů v Ostravě Porubě.

3. Ve Středisku Korunní na ul. Korunní 49 v Ostravě-Mariánských Horách najdete nově otevřené kroužky a rovněž mnoho dalších kroužků:
Digitální tvorba
Tanečky pro maminky a malé děti
Minibox
Dramatický kroužek
Sportovní aktivity – sálový fotbálek, švihadla pro děti, gymnastickou přípravku. Pokračují také tradiční kroužky – akrobacie na šálách; lyžařská školka
Hravá robotika
Výtvarný ateliér se zaměřením na přípravu na střední a vysoké umělecké školy

Parlament dětí a mládeže města Ostravy – ve školním roce 2023-2024 začnou nově pracovat obvodní parlamenty dětí a mládeže v obvodu Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava-Jih, Slezská Ostrava a Ostrava-Poruba.

Šachové kroužky – Středisko volného času Korunka je nositelem projektu „Šachy do škol“ a vede šachové kroužky i na 6 základních školách a na 16 mateřských školách.

Nově budou otevřeny i nové kroužky na ZŠ Gen. Janka – ruský jazyk, angličtina, IT a robotika, šachy a sportovní kroužek se zaměřením na gymnastiku.

Kroužky jsou zaměřeny na individuální rozvoj dítěte a na rozvoj talentu a nadání. Všechny kroužky probíhají v příjemném a bezpečném prostředí v rekonstruovaných budovách SVČ Korunka, které jsou zcela bezbariérové.

Kroužky jsou určeny zejména dětem z mateřských škol a žákům a studentům základních a středních škol. Ceny kroužků se pohybují od 1 000 Kč do 3 000 Kč.

Přehled kroužků najdete na www.svc-korunka.cz a ZDE