TALENT CITY 2023

Zobrazit: TALENT CITY 2023

Cílem konference Talent City, která se bude konat ve dnech 3.-5.10 2023 na více místech v centru Ostravy, je podpora a rozvoj talentů ve více oblastech. Tato konference navazuje již na úspěšnou konferenci Talent City 2022.  Rádi bychom se inspirovali od místních organizací, ale také od zahraničních hostů a zároveň chceme představit, jak umí rozvíjet talent město Ostrava a jak se v podpoře talentů město zdokonaluje. Některé ze vstupů konference budou probíhat v anglickém jazyce.

V letošním ročníku se zaměříme na příklady dobré praxe práce s nadanými žáky a jejich implementace do vzdělávání ve městě Ostrava. Partnerem konference je Moravskoslezské inovační centrum.

Připravovaná konference bude platformou pro vzájemnou inspiraci, sdílení dobré praxe a rozvoj partnerství mezi veřejností, odborníky a subjekty z oblasti podnikání, techniky a kreativity. Přednášky a workshopy jsou určeny především pro odbornou veřejnost, zejména pro pracovníky základních a mateřských škol, ale mohou se jí zúčastnit všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají. 

Konference bude probíhat ve třech dnech:

3. října 2023
Workshopy pro žáky a pedagogy základních škol

4. října 2023 od 18:00 v City Campus Ostrava
Zahajovací debata s odborníky, kteří svou práci orientují na práci s nadanými dětmi

5. října 2023 od 9:00 do 14:00
– Talent a podnikavost (Impact Hub)
– Talent a kreativita (Divadlo „12“)
– Talent a technika (Centrum Pant)