Talent jako diamant

Zobrazit: Talent jako diamant

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello realizuje projekty v oblasti talentmanagementu již od roku 2017. Hlavním cílem projektů je udržet již nastavenou podporu a další rozvoj vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí od jejich vstupu do mateřské školy až po jejich výstup ze základní školy či gymnázia. Opomíjeny nejsou ani děti a mládež se zájmem prohloubit a rozšířit své poznání.

„Motto a název našeho projektu je „Talent jako diamant“ a v tomto duchu vyhledáváme tyto vzácné drahokamy již od mateřské školy, brousíme je a snažíme se, aby mohly zazářit a vyniknout v celé své kráse a síle. A z velké části právě díky prostředkům z Programu na podporu vzdělávání talentmanagementu máme možnost rozvíjet předpoklady a nadání žáky formou individualizace přímo v hodinách, pomáhat zvídavým dětem objevovat svět i samy sebe více do hloubky v Klubu nadaných dětí a rozvíjet kreativitu a logické myšlení v Klubu deskových her. Máme radost z rozvíjející se spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež. Již druhým rokem naši žáci, kteří projevují hlubší zájem o určitý obor a zároveň mají nadprůměrnou angličtinu, mohou studovat online kurz dle své volby. Pochvalují si zejména posun v odborné angličtině a značné rozšíření obzorů ve zvoleném oboru,“ popsala ředitelka školy Ivona Klímová.

„Další aktivitou, kterou díky projektu dlouhodobě podporujeme, je Debatní klub, kde studenti rozvíjejí rétorické a argumentační dovednosti, učí se podporovat své názory důkazy a ukazovat dopady předložených řešení. Čtvrtý rok aktivity Debatního klubu ukázal, že kontinuální práce přináší výsledky. Jeden z našich debatních týmů totiž míří „na bednu“ v národní Debatní lize a začíná sbírat první úspěchy i na mezinárodní úrovni. Úspěch i popularita láká následovníky, a tak se dostáváme přesně do toho žádoucího stavu, kdy jedny diamanty září, nové už jsou odhaleny a práce na jejich vybroušení je v plném proudu,“ dodala Ivona Klímová.