Talent roku 3. ročník

Zobrazit: Talent roku  3. ročník

Až 100 tis. Kč mohou za výjimečné studijní a vědecké úspěchy, dosažené v uplynulém akademickém roce, získat studenti vysokých škol nebo univerzit, kteří studují v České republice nebo v zahraničí: technické a přírodovědné studijní programy, společenskovědní a humanitní studijní programy a umělecké programy.

Studenti mohou poslat do 31. 10. 2023 Magistrátu města Ostravy, odboru kultury a školství, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, návrhy na ocenění. Studenti musí mít trvalý pobyt na území města Ostravy.

Návrhy vyhodnotí a posoudí komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a resortní náměstkyně primátora.

O udělení titulu a ceny rozhodne Zastupitelstvo města Ostravy.

Pravidla: – z d e –

Formulář pro podání návrhu: – z d e –