Třídy s rozšířenou výukou otevírají 2. stupeň

Zobrazit: Třídy s rozšířenou výukou otevírají 2. stupeň

V základní škole Provaznické z Ostravy-Hrabůvky fungují už několik let třídy s rozšířenou výukou. Spolek Svět vzdělání zde nabízí nadstandardní předměty již od 1. třídy. Tyto speciální třídy prozatím působily na 1. stupni. Koncept se ovšem v příštím školním roce rozšíří na 2. stupeň. Letošní žáci pátých tříd tak mají možnost získat rozšířené vzdělání obohacené např. o robotiku, finanční gramotnost, projektové učení i angličtinu.  

Současné třídy na prvním stupni nabízí žákům doplnění standardního studijního programu o přidané vyučovací hodiny, které jsou nedílně začleněny přímo do rozvrhu. Děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá
i výuka matematiky Hejného metodou. Žáci také pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů. Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě přemýšlením v algoritmech.

Rodiče i děti jsou s výukou velmi spokojeni, proto vznikla myšlenka pokračovat s tímto konceptem i na 2. stupni. „Líbí se mi půlené hodiny. Třída se rozdělí na dvě skupiny, kdy první skupina odchází na angličtinu a druhá skupina má matematiku. Díky tomu, že učitel pracuje s menším počtem žáků, bývá výuka mnohem efektivnější,“ chválí si paní Peštíková, jedna z maminek.

„Jsem přesvědčena, že naše škola je schopna nabídnout dětem na 2. stupni kvalitnější a užitečnější vzdělání než většina osmiletých gymnázií. Náš pedagogický sbor dokáže rozvíjet v dětech jejich potenciál a talent,“ uvedla ředitelka ZŠ Provaznická Libuše Přikrylová.

Kromě běžných předmětů se žáci v této třídě mohou těšit například na intenzivní angličtinu, projektové učení, jazykový pobyt v zahraničí, robotiku, 3D tisk či založení fiktivní firmy, kde si na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké je podnikat. V deváté třídě se pak budou moci žáci průběžně připravovat na přijímací řízení na střední školy. „Věřím, že náš koncept výuky děti opravdu obohacuje. Pokud se s námi chcete seznámit, zúčastněte se 15. dubna v 17 hodin a 6. května v 17 hodin informačních schůzek,“ vyzval ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein a dodal: „Ze současné páté třídy bude několik dětí odcházet na osmiletá gymnázia, a proto nabízíme rodičům přihlásit své děti k talentovým zkouškám do této třídy.“