Účast PDMMO na mezinárodní konferenci EGL ve Švédsku

Zobrazit: Účast PDMMO na mezinárodní konferenci EGL ve Švédsku

Ve dnech 23.5.-25.5. proběhlo ve Stockholmu již páté mezinárodní setkání projektu Europe Goes Local. Letos poprvé zde měl svou reprezentaci i Parlament dětí a mládeže města Ostravy, a to jako jeden z členů národní delegace za Českou republiku. Europe Goes Local je dlouhodobý vzdělávací projekt zaměřený na posílení a rozvoj práce s mládeží na lokální úrovni. Konference se zúčastnilo 170 zástupců ze zemí v rámci celé Evropy.

Téma konference: práce s mládeží na lokální i národní úrovni a využití evropských nástrojů a strategií, např. Evropské charty pro lokální práci s mládeží či Evropské agendy pro práci s mládeží. Během prvního dne se účastníci dozvěděli informace o vývoji práce s mládeží v rámci projektu EGL a kam projekt dále směřuje. Účastníci setkání byli rozděleni do skupin a diskutovali o tématu, jak vytvořit smysluplnou spolupráci na národní úrovni s cílem podpořit evropskou spolupráci a kvalitu vývoje v lokální práci s mládeží. V rámci večerního programu proběhla studijní návštěva jednoho z center mládeže Fryshuset. Nadace Fryshuset je švédská nezisková organizace, která usiluje o společenskou změnu a pozitivní rozvoj mladých lidí.

Další den účastníci navázali na diskuze z předchozího dne plenární debatou reprezentantů jednotlivých skupin. Proběhla rovněž prezentace výzkumníků v oblasti mládeže – jak zvýšit informovanost mladých lidí o jejich možnostech v rámci evropských programů. Po obědě následovalo sdílení příkladů dobré praxe. Účastníci měli možnost dozvědět se, jak probíhá práce s mládeží ve Slovinsku, Chorvatsku, Švédku a Finsku. Dále probíhaly paralelní peer to peer studijní sezení, účastníci si mohli vybrat z prezentací o dobré praxi z Rumunska, Evropském hlavním městě mládeže pro rok 2023, práci s queer mládeží, atd. Na závěr odpoledního bloku měly národní delegace prostor k zamyšlení, co je pro ně minimum viable product, kterého by chtěli dosáhnout v smysluplné a účinné spolupráci, dále také měli možnost naplánovat své další kroky v projektu EGL.

Poslední den proběhla prezentace člena Evropské komise na téma evropských priorit v oblasti práce s mládeží ve spojení se samosprávami. Konference byla ukončena reflexí, zhodnocením akce a také představením dalších možností v rámci projektu EGL.

Česká delegace odjíždí nabitá nápady a inspirací pro své další fungování. Získala mnoho kontaktů a postavila základy pro budoucí spolupráci s některými dalšími zeměmi zapojenými do projektu EGL.