Udělení titulu a ceny TALENT ROKU

Zobrazit: Udělení titulu a ceny TALENT ROKU

Město považuje za velmi důležité podporovat vysokoškolské studenty, vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění a oceňovat jejich studijní a vědecké výsledky, a proto vznikl nový program, díky němuž mohou získat studenti „titul“ TALENT ROKU a „cenu“ až 100 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 15.9.2021 usn. č. 1612/ZM1822/25 „Pravidla pro udělení titulu a ceny TALENT ROKU“. Ocenění mohou získat studenti vysokých škol nebo univerzit, studující v ČR nebo v zahraničí, za studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech.

Student musí mít v době podání návrhu místo trvalého pobytu na území města Ostravy.

Návrhy vyhodnotí a posoudí komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a náměstkyně primátora pro školství a sport. O udělení titulu a ceny rozhodne Zastupitelstvo města Ostravy.

Pravidla: – z d e-

Formulář návrhu: – z d e –