Udělení titulu „Talent roku“

Zobrazit: Udělení titulu „Talent roku“

Statutární město Ostrava považuje za velmi důležité podporovat vysokoškolské studenty a vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění.  Prostřednictvím nového projektu „Talent roku“ město ocenilo nadané studenty za jejich mimořádné studijní i vědecké úspěchy, což je v souladu se „Strategií vzdělávání města Ostravy 2030“.

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo 19. 1. 2022 usn. č. 1842/ZM1822/29 o udělení titulu Talent roku a poskytnutí ceny ve výši 100 tis. Kč každému z oceněných studentů uvedených – z d e –

Věříme, že finanční prostředky studentům pomohou zrealizovat jejich studijní sny a umožní jim posunout se v profesním životě.