Určené školy zajišťující jazykovou přípravu žáků-cizinců v základním vzdělávání

Zobrazit: Určené školy zajišťující jazykovou přípravu žáků-cizinců v základním vzdělávání

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách, a to vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou některých ustanovení, která platí až od školního roku 2022/23).

Určené ZŠ na území města Ostravy jsou:

Základním předpokladem úspěšné integrace dětí a žáků s cizím státním občanstvím (cizinců) je znalost jazyka země pobytu. Nedostatečná znalost českého jazyka jako jazyka vyučovacího má negativní dopad na školní úspěšnost, možnosti dalšího vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce. Nedostatečná znalost českého jazyka se může týkat i českých občanů s odlišným mateřským jazykem. MŠMT v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů vydává metodický materiál k realizaci jazykové přípravy dětí a žáků s cizím státním občanstvím v mateřských a základních školách.

Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání ke stažení ZDE.