Úspěšná cesta žáků základní školy z Poruby CO2 ligou

Zobrazit: Úspěšná cesta žáků základní školy z Poruby CO2 ligou

V rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu, se žáci ze 7. a 8. ročníku Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, kteří mají zájem o přírodní vědy, zapojili do celorepublikového programu CO2 liga.

Co2 liga je celoroční vzdělávací program zaměřený na téma změny klimatu, který pořádá Ekologický institut Veronica. V CO2 lize nesoutěží školy mezi sebou, ale každý tým soutěží s časem, aby se mu včas podařilo omezit produkci skleníkových plynů a zabránilo se nebezpečnému oteplování planety. Činnost týmů CO2 ligy vtáhne do dění celou školu, podpoří spolupráci mezi žáky navzájem i mezi školou, obcí a veřejnosti.

Žáci ze Základní školy I. Sekaniny v týmů „Planeťáci“ postupně plnili 4 mise vedoucí k záchraně planety, kdy se snažili symbolicky naplnit závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety o více než 1,5 stupně. 

První mise vedla žáky týmu „Planeťáci“ k poznání jejich „protivníka“ – klimatické krize. Svého protivníka, klimatickou krizi, se pokusili umělecky ztvárnit a prostřednictvím plakátů a prezentací ji představili svým spolužákům.

Ve druhé misi si spočítali svou uhlíkovou stopu a hledali možnosti, jak ji snížit.

Třetí mise byla věnována analýze zranitelnosti obce vůči změnám klimatu a žáci na základě pocitové mapy hledali oblasti, kde se obyvatelé cítí ohroženi povodněmi a suchem. Následně navrhovali opatření, kterými lze zvýšit odolnost vůči změně klimatu, konkrétně v naší školní zahradě.

V poslední misi žáci představili své návrhy vedení školy a pustili se do realizace některých opatření – např. stavby broukoviště. Napsali také dopisy ministrům vlády České republiky, ať co nejdříve zastaví spalování uhlí. 

Ve všech misích se „Planeťáci“ dostali mezi nejlepší týmy do kategorie „Paříž+“ a byli pozváni na slavnostní závěrečnou konferenci, která proběhla 16. června 2021 v historických prostorách Valdštejnského paláce. 

Zde vybraným senátorům, zástupcům informační kanceláře OSN pro ČR a dalším odborníkům prezentovali svou celoroční práci a představili své vize v oblasti ochrany životního prostředí. Jejich vystoupení se všem přítomným líbilo a tým obstál v konkurenci týmů z gymnázií a středních odborných škol.  Z rukou místopředsedkyně Senátu České republiky RNDr. Jitky Seitlové obdrželi Certifikát o úspěšném absolvování programu CO2 ligy 2020/2021.  

„Žáci úspěšně reprezentovali nejen školu, ale také statutární město Ostravu. Díky patří také Mgr. Olze Kupkové, učitelce, která s těmito talentovanými žáky dlouhodobě pracuje,“ zhodnotila na závěr ředitelka školy Miroslava Bukovská.