V Porubě vznikne obvodní žákovský parlament

Zobrazit: V Porubě vznikne obvodní žákovský parlament

Ve středu 8. 3. 2023 se zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, Městského obvodu Poruba a Střediska volného času Korunka domluvili na vzniku žákovského parlamentu, který vznikne pro městský obvod Poruba.

Pilotní obvodní parlament začne fungovat od září roku 2023. Bude sdružovat zástupce žákovských parlamentů ZŠ v Porubě a jeho funkcí bude reprezentovat názor mladých lidí. Nově vznikající mládežnickou organizaci zastřeší SVČ Korunka ve Středisku turistiky, kde poskytne prostory, zázemí i koordinátora.

Parlamenty v jednotlivých městských částech jsou dalším krokem projektu „Bo nám to není jedno!!!”, který organizuje Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a SVČ Korunka. Do projektu je stále možné se zapojit, stačí kontaktovat předsedu PDMMO Davida Kaszpera (predseda@pdmmo.cz).