Vánoční kluziště – prodloužení provozu

Zobrazit: Vánoční kluziště – prodloužení provozu

Provozní doba Vánočního kluziště na náměstí Dr. E. Beneše se prodlužuje do 16.1.2022 s tím, že pokud bude o bruslení zájem, bude prodloužena až do 30. 1. 2022.

Zůstává tak prostor pro bruslení základních i mateřských škol v dopoledním bloku 10:00 – 12:00 hod.

Škola, která bude mít o bruslení zájem se předem ohlásí. Za třídu zodpovídá učitel, prosíme vyučující, aby s sebou měli občanský průkaz. Půjčovné bruslí hradí vyučující za celou třídu najednou.  

Ceník půjčovného bruslí, tučňáků a doprovodných služeb

– půjčovné bruslí – školy 50 Kč / 1 pár

– půjčovné tučňáků – 50 Kč / 1 ks

– brusírna bruslí – 50 Kč / 1 pár

– šatna – 30 Kč

Více informací na https://www.sareza.cz/vanocni-kluziste/

Pro vstup na kluziště platí níže uvedené podmínky:
– ve vnitřních prostorech je nutné mít nasazen respirátor
– průkaz o očkování: 14 dní po druhé dávce, Evropský národní průkaz
– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem:
                                – jde-li o osobu do dovršení 18 let věku
                                – nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci
                                – nebo osobu rozočkovanou, kdy očkování nenabylo platnosti
– potvrzení o prodělání nemoci COVID, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
– děti do 12 let nejsou kontrolovány