Vernisáž výstavy a setkání 7 studentů s titulem „Talent roku“

Zobrazit: Vernisáž výstavy a setkání 7 studentů s titulem „Talent roku“

Od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023 je ve foyer, v budově Nové radnice otevřena výstava „Talent roku“, kterou Odbor kultury a školství realizuje ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Fakultou umění, v rámci tohoto programu již podruhé.

Letošního ročníku se ujal Jan Antoš (student Fakulty umění, oboru Tvůrčí fotografie).

V rámci vernisáže výstavy se náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. setkala se 7 studenty, kterým Zastupitelstvo města Ostravy udělilo titul a cenu „Talent roku“ (Petr Dvořáček, Michaela Niké Vopalecká, Mariana Ochodková, Ota Michálek, Pierre Koleják, Michaela Drgová, Emilie Jana Pinterová). Každý z nich se prezentoval svými dosaženými studijními, vědeckými a tvůrčími úspěchy v letošním akademickém roce.

Výstava oceněných studentů bude rovněž pro veřejnost instalována od 5. 6. 2023 na Masarykově náměstí.

náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph. D.