Video příspěvek asistentek sociální inkluze

Zobrazit: Video příspěvek asistentek sociální inkluze

V srpnu 2020 končí další z úspěšných projektů města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144. Cílem projektu je zavedení koordinovaného přístupu pro zajištění kvalitního zejména předškolního vzdělávání pro všechny děti ve městě Ostrava se zapojením všech dotčených aktérů – zřizovatelů škol, představitelů škol a školských zařízení, zástupců pedagogů, zástupců NNO a dalších dotčených subjektů.

K této příležitosti vznikl ve spolupráci se studenty Vyšší odborné školy Mediální tvorby dokument zachycující práci asistentek sociální inkluze v partnerských mateřských školách.

Dokument bude umístěn zde na webových stránkách. V současnosti můžete shlédnout krátkou upoutávku a těšit se na její pokračování!

Odkaz na upoutávku
https://drive.google.com/file/d/1iwEAoM7adhdD2zGJYiqO4BZ3936BpSWT/view?fbclid=IwAR3ogwm9-bi03fByUttlQo5yFotOGRGivfPqaHmp6LRVBpAO2-ym6Yj-Ifw

Partneři projektu
ZŠ a MŠ Ostrava Svinov
MŠ Slezská Ostrava, Komerční
MŠ Slezská Ostrava, Požární
MŠ Slezská Ostrava, Zámostní
MŠ Ostrava, Špálova
SVČ Ostrava – Zábřeh

MŠ Komerční, asistentka sociální inkluze Karin Gargoschová
ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, asistentka sociální inkluze Anna Haroková
MŠ Špálova, asistentka sociální inkluze Silvie Vlčková
MŠ Požární, asistentka sociální inkluze Iveta Gregorová
MŠ Zámostní, asistentka sociální inkluze Anna Machová