Visegrad 4 Ukrajina – mimořádná výzva pro malé granty

Zobrazit: Visegrad 4 Ukrajina – mimořádná výzva pro malé granty

Informace o vyhlášení mimořádné výzvy k předkládání žádostí o malé granty – pomoc zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny pobývající v zemích V4, posílení kapacit místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc pokud jde o zdravotní a sociální služby v krátkodobém a střednědobém horizontu, a zmírnit potenciální napětí mezi uprchlíky a místním obyvatelstvem vyplývající z nedostatku informací, jazykových bariér a sociálních a ekonomických rozdílů.

Specifické oblasti podpory : 
*Sociální a psychologické služby a asistence (včetně mediální pomoci, pěstounské pomoci, budování kapacit pro sociální práci, rozvoj sociální infrastruktury atd.) 
*Vzdělávání a školení (zajištění umístění ve školkách a školách, integrace dětí, starších lidí a ohrožených skupin, jazykové kurzy a školení v oblasti dalších relevantních dovedností atd.) 
*Volnočasové aktivity pro dospělé a děti (exkurze, kulturní aktivity a akce, sport a další související aktivity)
*Zaměstnání (odborné školení a kurzy pro konkrétní zaměstnání a řemesla, podpora při hledání zaměstnání, integrace do místního pracovního prostředí)
*Zlepšení životních podmínek pro ohrožené skupiny (např. tělesně či mentálně postižené osoby, menšiny, velké rodiny) 
*Další aktivity relevantní v místním prostředí 

Kdo se může přihlásit? 
Jakákoli právnická osoba registrovaná v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku nebo na Ukrajině (např. obce a místní samosprávy, školy, zdravotnická zařízení, dětské domovy, nevládní organizace atd.); není potřeba partnerství s organizacemi z jiných zemí  

Projekty se musí zaměřovat na konkrétní skupiny uprchlíků z Ukrajiny 

Více info: Visegrad 4 Ukrajina