VŠB-TUO nabízí přednášky školám prezenčně i v ONLINE podobě

Zobrazit: VŠB-TUO nabízí přednášky školám prezenčně i v ONLINE podobě

Akademičtí pracovníci a studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava připravují přednášky pro žáky a pedagogy z různých oblastí, které jsou vhodné k doplnění výuky.

Obsah je přizpůsobený věku i znalostem žáků a termín je stanovený po vzájemné domluvě. Vybraná témata můžou být realizována také ONLINE přes aplikaci Zoom nebo Teams. Žáci si tak mohou přednášku poslechnout přímo ze školních lavic nebo z domova zároveň se svými spolužáky.

Aktuální nabídka distančních přednášek

Bezpečnost
– Experiment v bezpečnostním inženýrství

Ekologie
– Ostravské ovzduší

Ekonomie, marketing
– Jakou cenu mají peníze?
– Nechte mozky bouřit
– Kreativní nástroje řešení problémů
– Od dobrého nápadu k podnikatelskému záměru
– Kouzlo moderní logistiky
– Ekonomické přednášky pro studenty SŠ/EKF

Ekonomika a řízení v oblasti surovin
– Co jsou suroviny a k čemu je vlastně potřebujeme?
– SMART technologie kolem nás

Energetika
– Energie kolem nás
– Energetické zdroje a moderní společnost
– Moderní energetické systémy
– Odpady a moderní společnost
– Historie využívání páry aneb 2000 let od aeolipily k parní turbíně
– Ropa – dar společnosti nebo její proletí?
– Energetická gramotnost – bez energie to nejde

Geoinformatika
– Tvorba 3D modelů z fotografií zachycených dronem
– Drony nejen v geoinformatice
– Jak fungují GPSky
– Co dnes umí družice
– Svět geoinformatiky

Geologie, hornictví a suroviny
– Vznik života na Zemi
– Historie Země
– Geohazardy
– K čemu slouží geofyzika?
– Jak se vrtá v Zemi?
– Technické památky
– Tajuplné podzemí
– Energie ze Země

Chemie
– 3D tisk a chemické inženýrství

Matematika
– Pravděpodobnost je…
– Okna statisticky dokořán…
– Je statisticky dokázáno
– Můžeme věřit intuici?
– Jak funguje asymetrické šifrování?

Materiály, materiálové inženýrství
– Materiály a jejich vlastnosti
– Materiály jsou krásné
– Recyklace jako součást našeho života

Nanomateriály a nanotechnologie
– Nanomateriály v životním prostředí – neviditelné nebezpečí?

Pro pedagogy
– GeoGebra pro výuku matematiky
– Geoinformatika ve výuce zeměpisu (bez GPS)
– Energie kolem nás

Stavitelství a architektura
– Prezentace zahraniční stáže CEAT, Oklahoma, USA
– Přesuneme lidstvo do podzemí
– I brownfieldy mají svou budoucnost

Telekomunikační technika
– Optická vlákna a optovláknové technologie v 21. století
– Chování v kyberprostoru
– Volání přes internet

Kompletní nabídku přednášek naleznete Z D E