VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

Zobrazit: VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají s výrobou ochranných pracovních štítů pro zdravotníky, další příslušníky složek integrovaného záchranného systému, ale nejen pro ně. V koordinaci pomáhá také informační centrum zřízené na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB. Do pomoci se kromě 11 ostravských základních škol zapojila také střediska volného času, gymnázia a jedna mateřská škola. 3D tiskárny byly pořízeny do středisek volného času a domu dětí a mládeže  z projektů města spolufinancovaných v rámci IROP „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“ a „Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory“ a do škol převážně z dotačního titulu města Ostravy  na Podporu vzdělávání a Talentmanagementu a popř. jiných zdrojů.

Celkem na VŠB-TUO pracuje přibližně 90 tiskáren, dalších 9 je umístěno ve školách nebo střediscích, které tisknou dle návodů dodaných VŠB. Materiální náklady jsou hrazeny mj. nemocnicemi nebo jejich zřizovateli, starosty, ale také jednotlivci. Rušno je i v chemických laboratořích univerzity, kde je vyráběna desinfekce. Ta putuje do nemocnic, domovů seniorů a dalších zdravotních středisek v Moravskoslezském kraji. Univerzita zřídila ve své Fakultě bezpečnostního inženýrství informační centrum pomoci boje s koronavirem, které slouží lidem s chutí se zapojit nebo těm, kteří naopak pomoc potřebují.

Cílem projektu „tiskové farmy“ v kampusu VŠB – TUO, na kterém spolupracuje univerzitní centrum 3D tisku Protolab s vývojovou dílnou IdeaHub Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, je dostat štíty tam, kde jsou nejvíce potřebné. Štíty jsou vyráběny kromě 3D tisku také z biologicky kompatibilního polymerního prášku, který může být dlouhodobě ve styku s pokožkou.

Celkově se do výroby ochranných pomůcek se zapojilo 15 pracovišť VŠB-TUO, někde se tisknou jen ochranné štíty, jinde zase vložky do masek nebo tyčinky na stěry. Jen v Protolabu denně vyrobí 3D tiskem také 50 kusů adaptérů pro masky Decathlon Subea. Denně bylo dosud vyrobeno na 500 štítů, celkem pak už více než 10 tisíc. První část štítů dostala Fakultní nemocnice Ostrava, která jich potřebuje dohromady 5 tisíc, další štíty zamířily do zdravotních středisek, léčeben dlouhodobě nemocných, ordinací, charit aj.

Své tiskárny zapůjčily tyto subjekty:  Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba, Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, ZŠ Dětská 915, ZŠ Provaznická 64, ZŠ Komenského 668, ZŠ a MŠ Bílovecká 10, MŠ Ukrajinská 1530-1531, ZŠ a MŠ Ostrčilova 10, ZŠ Matiční 5, Waldorfská ZŠ a MŠ, ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové, ZŠ a MŠ Březinova 52, ZŠ Chrustova 24, AHOL – Střední odborná škol, Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello, s.r.o., Wichterlovo gymnázium a Gymnázium Volgogradská 6a.

Na svých tiskárnách dle poskytnutých návodů tiskli Středisko volného času Ostrava – Moravská Ostrava, Ostrčilova ul. a Základní škola ve Staré Bělé

Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Ostrava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, děkuje svému partneru, Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a školám zapojeným do projektu za součinnost ve společném boji proti koronaviru.