Výběrové řízení na vedoucího oddělení strategie a projektů ve vzdělávání

Zobrazit: Výběrové řízení na vedoucího oddělení strategie a projektů ve vzdělávání

Podpora vzdělávání hraje jednu z nejdůležitějších rolí při snaze Ostravy stát se moderní metropolí 21. století. Město dnes již realizuje mnoho aktivit, podporuje talenty a nadání dětí, zaměřuje se na cizojazyčnou výuku, podporu zdravého stravování a životního stylu celkově. Další řada projektů vyplývajících ze Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 je připravena k realizaci.

Aktuálně na Magistrát města Ostravy hledáme komunikativního fundraisera, vedoucí/ho oddělení strategie a projektů ve vzdělávání, osobnost se schopností motivovat a vést svůj tým specialistů a projektových manažerů. Mimo to bude stěžejní náplní práce veškerá péče o plánované projekty v oblasti školství a vzdělávání. Sledování výzev a programů, příprava projektových žádostí a následná realizace a administrace projektů. Dále pak metodická podpora školám nebo příprava a realizace projektů mezinárodní spolupráce (Erasmus+, Fondy EHM a Norska, Mezinárodní visegrádský fond apod.) a naplňování Strategie vzdělávání města Ostravy 2030.

Podrobné podmínky výběrového řízení naleznete v souboru níže: