Vyhlášení 13. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Zobrazit: Vyhlášení 13. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce v České republice i v Evropě v jejich práci.
Hlavní cenou je účast na zahraničním vzdělávacím kurzu nebo konferenci.

Kdo se může přihlásit:

*organizace (mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další)
*jednotlivci (kariéroví poradci, výchovní poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další)

Jaké aktivity je možné přihlásit:

*projekty, služby a další aktivity kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé
*přihlásit lze jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika kariérového vzdělávání ve škole, rozvoj vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce v neformálním vzdělávání a další)

Další informace (kritéria hodnocení, aktivit, informace k vyplnění přihlášky i cen) naleznete ZDE

Termín podání přihlášek je 24. října 2021.evropská síť pro podporu poradenství