Vyhlášení 94. výzvy IROP – Další vzdělávání – SC 4.1 (ITI)

Zobrazit: Vyhlášení 94. výzvy IROP – Další vzdělávání – SC 4.1 (ITI)

Dne 22.6.2023 byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) vyhlášena 94. výzva IROP – Další vzdělávání SC 4.1 (ITI).

Zahájení příjmu žádostí o podporu v IS KP21+ je plánováno na 13. 7. 2023 od 14:00.

Veškeré dokumenty a informace naleznete na stránce https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027 pod jednotlivými výzvami, a to včetně Obecných pravidel IROP 2021-2027.

Pro řešení Vašich dotazů k vyhlášené výzvě nebo k jiným tématům IROP před podáním žádosti o podporu, využijte služeb Konzultačního servisu IROP na adrese https://ks.crr.cz/ , kde jsou specialisté Centra připraveni zodpovědět Vaše dotazy.