Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

Zobrazit: Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace.

Termín nástupu do funkce: červen/červenec 2022

Termín pro podání přihlášky: 25. května 2022

Adresa pro podání přihlášky: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Ke konkursnímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady – přihlášku (včetně informací o zpracování osobních údajů), životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Podrobné informace včetně oznámení o vyhlášení konkursního řízení a přihlášky naleznete na odkaze:

– z d e –