Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace

Zobrazit: Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace

Statutární město Ostrava, rada města vyhlásila na základě svého usnesení ze dne 15. 6. 2021 konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup do funkce: 25.10.2021.

Termín podání přihlášky: 31.7.2021.

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Magistrát města Ostravy, Odbor strategického rozvoje, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, obálku označte textem: „Neotvírat – konkursní řízení Firemní školka“.

Oznámení – z d e –