Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy

Zobrazit: Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy

Statutární město Ostrava vyhlásilo konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy .

Předpokládaný nástup do funkce je 4.12.2020. Ředitel bude na vedoucí pracovní místo jmenován na dobu určitou po dobu překážky v práci současné ředitelky organizace.

Termín podání přihlášek je stanovený do 6.11.2020. Přihlášky je možno zasílat doporučeně na adresu Magistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Obálku je potřeba označit textem: „Neotevírat – konkursní řízení Firemní školka“.

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení ke stažení zde.

Více informací naleznete zde.