Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace

Zobrazit: Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil na základě svého usnesení ze dne 7. 6. 2021 konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace.

Předpokládaný nástup do funkce: 2. 8. 2021.

Termín podání přihlášek je stanovený do 7. 7. 2021.

Přihlášky možno doručit poštou doporučeně na adresu Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava nebo osobním doručením na podatelně úřadu, a to v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – konkurzní řízení Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, p. o.“, s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče

Oznámení a přihláška:  – z d e –