Vyhlášení „Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022“

Zobrazit: Vyhlášení „Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022“

Statutární město Ostrava vyhlašuje (na základě usnesení rady města č. 07756/RM1822/120 ze dne 19.10.2021) „Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022„.

Lhůta pro podání žádosti: od 25.10. 2021 do 10.11.2021. 

Účel poskytnutí peněžních prostředků:
Výzva je zaměřena na finanční podporu kariérového poradenství (pozic kariérových poradců) na základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy.

Okruh způsobilých žadatelů:
Základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy, které jsou zapojeny do projektu Kariérového poradenství města Ostravy.

Bližší informace naleznete ZDE