Vyhlášení výzvy – Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021 v zájmovém a neformálního vzdělávání

Zobrazit: Vyhlášení výzvy – Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021  v zájmovém a neformálního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021. 

Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, které rozvíjejí nebo přesahují rámec příslušného stupně vzdělávání žáka.

Termín pro podání žádostí je 18. 1. 2021.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností), veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a střediska volného času.

Bližší informace naleznete ZDE