Vyhodnocení mentoringů v rámci projektu „Fajne školní bistro“ a seminář „Systém HACCP ve školní jídelně“ pro zaměstnance školních jídelen

Zobrazit: Vyhodnocení mentoringů v rámci projektu „Fajne školní bistro“ a seminář „Systém HACCP ve školní jídelně“ pro zaměstnance školních jídelen

Zaměstnanci školních jídelen:

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.,

Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, p. o.,

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Svinov, Bílovecká 10, p. o.

byli oceněni náměstkyní primátora Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph. D. za mentoringy, které proběhly v rámci projektu „Fajne školní bistro“ od ledna do září 2023. Ocenění získali zejména za obohacování jídelníčku o nové recepty, využívání moderních surovin, používání čerstvých surovin, realizaci dietního stravování, čistotu a úpravu pracoviště a další.

Odbor kultury a školství ve spolupráci s Asociací školních jídelen České republiky z. s. uspořádali tento den rovněž pro zaměstnance školních jídelen mateřských a základních škol seminář „Systém HACCP ve školní jídelně“. Problematikou kritických bodů ve školní kuchyni provedl účastníky semináře lektor Ing. Jan Šabršula.