Vyhodnocení pilotního programu na podporu Kariérového poradenství na základních školách v rámci ORP Ostrava

Zobrazit: Vyhodnocení pilotního programu na podporu Kariérového poradenství    na základních školách v rámci ORP Ostrava

Statutární město Ostrava v roce 2019 pilotně realizovalo Projekt na podporu kariérového poradenství na základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí. V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a dle možností i finančně podpořeno v roce 2019 celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava.  V roce 2020 město Ostrava v podpoře KP na ZŠ pokračuje. V současné době je do projektu zapojeno 33 základních škol.

Podpora kariérového poradenství je realizována ve spolupráci statutárního města Ostravy s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s., (dále MSK PZ). K založení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z. s,. došlo s účinností od 1.2.2019, kdy mezi zakládající členy spolku patří i Statutární město Ostrava

Více informací včetně zhodnocení programu naleznete na: Kariérové poradenství v Ostravě