Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava byla v létě otevřena dětem

Zobrazit: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava byla v létě otevřena dětem

Přes dvě stovky dětí strávily prázdninový týden na některém z táborů nebo letních škol VŠB-TUO, které se konaly převážně v prostorách porubského univerzitního kampusu.

Letošní léto bylo i navzdory koronavirovým omezením dosud nejnaplněnějším táborovým ročníkem. Klasické technické tábory doplnil orchestrální tábor, tábor pro děti s poruchou autistického spektra a prvním rokem také tábor se sportovním zaměřením, který připravila Katedra tělesné výchovy a sportu.

Letní školy se pak věnovaly architektuře (LŠ architektury), matematice a fyzice (LŠ MOFO) a těžbě nerostných surovin (LŠ s permoníky).

V rámci odborných programů se děti seznámily například s 3D tiskem, využitím dronů, humanoidními roboty, elektromobily, problematikou výroby železa a oceli a jejich zpracováním, barvením nanočásticemi. Nechyběl celodenní výlet, bazén, táborák a spousta zábavy a her v průběhu celého táborového týdne. Speciální program pro malé návštěvníky připravilo také pracoviště Virtuální reality při HGF a Laboratoř vod při Institutu environmentálních technologií nebo laboratoře na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

Díky spolupráci VŠB-TUO a sdružení ADAM-Autistické děti a my, se letního programu na univerzitě mohlo zúčastnit také 13 nadaných dětí s poruchou autistického spektra.

„S univerzitou spolupracujeme od roku 2015 a za tu dobu si již skupinka našich talentovaných chlapců na univerzitu zvykla,“ uvedla Marie Gerdová ze sdružení ADAM. Chlapci ve věku od 9 – 18 let se zapojili do aktivit na pěti pracovištích univerzity. „Chlapci z ADAMA prostředí univerzity znají díky pravidelným kybernetickým nebo radiotechnickým kroužkům, kterých se celoročně účastní. Přesto je pro ně týdenní letní program na univerzitě velkým zážitkem,“ přiblížila Tereza Benešová z popularizačního oddělení univerzity.

Velké poděkování patří všem pracovištím univerzity, které se do přípravy táborových programů zapojují i v čase prázdnin a dovolených.