Výstava – Ostrava!!!

Zobrazit: Výstava – Ostrava!!!

Jako každý rok, tak i letos realizuje Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace výstavu fotografií svých žáků oboru Fotograf, a to rovněž díky dotaci poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Letošní 15. ročník výstavy nese název „Výstava-Ostrava!!!“. Námětem pro tento ročník je zachycení reálií Ostravy, a to v osobitém pohledu na samotné město a její obyvatele. Cílem bylo zapojit mladou generaci do objevování svého města. Podnítit jejich zájem o místo, kde studují a žijí, a současně propagovat samotné město v rámci republiky či s přesahem do zahraničí, a to v rámci návštěvníků zámku ve Slezských Rudolticích. Tím pouť výstavního souboru neskončí a tyto velkoplošné tisky budou do konce měsíce září 2020 vystaveny v ostravské galerii Chagall.

I přes omezení spojená s pandemií se podařilo shromáždit dostatečný počet fotografií a porota v čele s ředitelem střední školy Mgr. Pavlem Chrenkou vyhodnotila a ocenila nejlepší autory.