Výstava ve foyer Nové radnice Jsem stipendista města Ostravy

Zobrazit: Výstava ve foyer Nové radnice Jsem stipendista města Ostravy

„Město Ostrava dlouhodobě podporuje stipendijní program. Stipendia nadaným studentům umožní, aby se věnovali studiu i vědeckému bádání a nemuseli trávit čas na brigádách. Věřím, že studenti budou díky stipendiu všude šířit dobrou značku Ostravy,“ řekla na úvod výstavy náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Ostravskými stipendisty jsou například studenti zahraničních univerzit v Heidelbergu, Londýně a Lucemburku, ale také ti, kteří navštěvují univerzity v Ostravě nebo v dalších městech České republiky. Jedna z dívek studuje na Ostravské univerzitě současně dva obory – Biologii a Všeobecné lékařství, další student se na VŠB-TU Ostrava zabývá nanotechnologiemi. „Na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava studuji v doktorském studiu Teorie konstrukcí a vyzkoušela jsem si, jaké je to dělat vědeckou činnost,“ uvádí Nikola Vavřínová.

Výstava vznikla ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Filozoficko – přírodovědeckou fakultou, Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby, která zajistila nafocení 12 stipendistů u ostravských dominant – u Nové radnice, plastik v sadu Dr. Milady Horákové, v Komenského sadech nebo v Porubě před architektonicky zajímavými stavbami. Každý ze studentů se na výstavním panelu vyznává ze svého vztahu k Ostravě a zároveň hodnotí obor, který si vybrali. Výběr studentů, kteří měli být na výstavu nafoceni, tentokrát ovlivnila omezení související s koronavirovou pandemií. Někteří zůstali v zahraničí, proto se nemohli focení účastnit. Jejich jména jsou však zmíněna na úvodním panelu. „Děkuji kolegům ze Slezské univerzity v Ostravě za skvělou realizaci výstavy,“ poděkovala náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Výstava potrvá do 8. července.

16.6.2020 foyer Nové radnice vernisáž
16.6.2020 foyer Nové radnice vernisáž
16.6.2020 foyer Nové radnice vernisáž
16.6.2020 foyer Nové radnice vernisáž
16.6.2020 foyer Nové radnice vernisáž
16.6.2020 foyer Nové radnice vernisáž
16.6.2020 foyer Nové radnice vernisáž
16.6.2020 foyer Nová radnice vernisáž

Stipendisté akademického roku 2019/2020