Výuka v Ostravě v průběhu uzavření škol

Zobrazit: Výuka v Ostravě v průběhu uzavření škol

V polovině března letošního roku byly ostravské školy postaveny před zcela novou výzvu – vláda ČR rozhodla o uzavření všech základních, základních uměleckých, středních a vysokých škol. V následujících dnech se k tomuto opatření na základě rozhodnutí zřizovatele přidaly i mateřské školy. Ze dne na den se ostravské školy ocitly v tváři tvář zcela nové realitě se spoustou otázek spojených se vzděláváním na dálku. Nejen ostravští učitelé v současné době čelí většímu tlaku a nárůstu množství práce, kterou současná výuka obnáší.

Začátky možného řešení celé situace byly pro školy nelehké, jednak neměly tolik potřebné zkušenosti s distančním vzděláváním, např. zavedené programové vybavení, žáci nebyli vybaveni výpočetní technikou, zahlceni byly rodiny i samotní učitelé. S řešením přišly školy na základě vlastní iniciativy. Na rozhodnutí vyučujících pak bylo, aby s žáky a jejich rodiči dohodli vhodný komunikační kanál pro výuku a způsob zadávání úkolů. Školy začaly využívat Komens v programu Bakaláři, nebo Microsoft Teams – program do té doby využívaný zejména v obchodní sféře. Na řadu přišel i program Skype a Google Classroom. Postupně přidaly také Google Meet a Kahoot. Aby se výuka přiblížila co nejvíce žákům, začalo mnoho ostravských učitelů využívat také sociální sítě a komunikační platformy blízké žákům – Facebook, Instagram, Viber, WhatssApp, Messenger a další.

Bohužel i v dnešní době jsou zde rodiče a děti, kteří nemají doma počítač a online výuka jim tak zůstávala nebo zůstává zapovězena. Těmto žákům ostravské školy kopírují nebo tisknou všechny materiály do obálek, které jim připravují na vrátnice škol. Odtud si je pak rodiče nebo žáci nosí domů a zpět na vrátnici pak předají vypracované domácí úkoly nebo pracovní listy prokazující zvládnutí probíraného učiva. V této oblasti pak působí také podpůrní zaměstnanci škol, například školní asistenti, kteří některým žákům nosí učivo až domů.

S nabídkami pro žáky, kteří nedisponují potřebnou výpočetní technikou, zvláště notebooky, postupně přicházely soukromé firmy. Například velká IT firma TietoEVRY nabídla několika desítek repasovaných notebooků, které prostřednictvím Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy předala školám pro žáky, kteří nedisponovali výpočetní technikou. Jsou také ředitelé, jako například ředitel ZŠ Šoupalova Milan Chalupa, kteří oslovily spřízněné firmy a veřejnost a notebooky pro své žáky zajistili a zapůjčili svépomocí.

Pozadu nezůstaly v Ostravě ani školy, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce s těmito žáky vyžaduje rozdílnost úkolů, zábavně-výukové hry i častější komunikaci s rodiči a žáky samotnými. V rámci vyučování online se tak podilí také asistenti pedagogů a další profesionálové.

Česká společnost Corinth na základě své dosavadní spolupráce s městem Ostrava v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II nabídla zdarma pro domácí a školní využití své unikátní výukové 3D modely, které se týkají např. biologie, fyziky, chemie. Mimo jiné také vyvinuli jako první firma nekomerční 3D model koronaviru.

Odbor školství a sportu a lidé z projektů řízených městem Ostrava pravidelně zasílají školám informace o dalších možnostech distančního vzdělávání a nabídek online zdrojů k využití. Školy mají například možnost využít pravidelné tematicky zaměřené webcasty společnosti Deloitte For Schools, organizace Člověk v tísni prostřednictvím svého projektu Jeden svět na školách zpřístupnila zdarma své filmy, návody a pracovní listy pro školy.

V oblasti webinářů je aktivní také firma TietoEVRY. Základním školám nabídla zdarma webináře a aktivity online školení Jak (se) učit online a možnosti využití 3 nástrojů, které výuku na dálku mohou usnadnit.

Další vítanou pomocí ze strany projektů města je zakoupení roušek, rukavic a desinfekčních prostředků z rozpočtu projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava.

Veškeré užitečné odkazy, možnosti online výuky a vzdělávání, informace k zapůjčení výpočetní techniky a další informace naleznou školy na jednotném místě, a to na webových stránkách projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava: https://map.ostrava.cz/ v sekci Mohlo by se Vám hodit: ZDE.

Na facebookovém profilu MAP II Ostrava jsou také pravidelně zveřejňovány další zajímavosti a užitečné informace.

Dubnové setkání kariérních poradců v rámci projektu města proběhlo také on-line. Nabídku dalších skupinových aktivit s žáky, která měla být předmětem semináře, MS Pakt rozšířil do podoby seriálu videoprezentací, který nabízí různé nástroje pro práci kariérového poradce s žáky na dálku. Jak se podařilo projektu přeřadit na covidový scénář a jak se osvědčila dosavadní spolupráce, hodnotili sami kariéroví poradci.

„Využila jsem kontaktů na kolegy z projektu při řešení aktuálních otázek, například jak správně vyplnit zápisové lístky ke studiu na vybrané střední škole. Většina mé práce jako kariérového poradce teď spočívá v individuálních konzultacích na dálku právě s rodiči žáků posledních ročníků.“ Petra Johnová, kariérový poradce Základní škola Karla Pokorného 1382/56, 708 00 Ostrava-Poruba, p.o.

Stejně tak byla plánováno zhodnocení práce kariérových poradců na školách pro úspěšné pokračování projektu v dalším roce, které je nyní realizováno také distanční formou. Výsledky budou k dispozici nejpozději na konci školního roku.

Dolní oblast Vítkovice (DOV) v čele se Světem techniky ani v období koronakrize nezahálí. Podařilo se s ohledem na stávající situaci (uzavření škol) v průběhu relativně krátké doby dát dohromady projekt nazvaný DOVýuky (blíže na webu https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/dovyuky/). Tento projekt nabízí set aktivit, které mohou být k využití především pro pedagogy ale stejně tak jejich žáky/studenty. DOV nyní především pravidelně streamuje prostřednictvím YouTube výukové programy, které učí externí učitel v kombinaci s lektorem DOV. Děti různého věku mohou sledovat on-line výuku se svým učitelem, správně plnit zadané úkoly a dozvědět se zároveň něco nového. Je to ideální příležitost zpestření výuky jak pro učitele, tak pro rodiče, kteří jinak musí suplovat roli učitele. Vznikl tak například chemický zaměřený program, který je nazván Rande s chemií.

Program DOVýuky nabízí však i volnočasové možnosti pro děti – vědecké pokusy, které si mohou děti vyzkoušet v pohodlí domova, nebo on-line Divadlo vědy, řemeslné kreativní aktivity a nově také nápady a videa pro práci rovněž s předškolními dětmi (aktivity Montessori). Vznikli tak již celkem desítky užitečných videí a streamů. Nově se pro vzdělávací potřeby jednotlivců spouští rovněž projekt individuálního doučování (pomocí videokonferencí) pro oblasti matematika, fyzika, český a anglický jazyk.

Od počátku mimořádného stavu je Svět techniky rovněž inspirativním a zážitkovým centrem pro děti rodičů/zaměstnanců IZS. Již více než měsíc se tak Svět techniky stará o děti v rozmezí 6-12 let, pro které vytváří různé vzdělávací programy, hry, ale také pomáhá plnit jejich každodenní povinnosti a úkoly z jejich domovské školy.

Je na místě opět připomenout aktivitu krizových školek a Středisek volného času, které v nouzeovém režimu poskytují celou dobu hlídání a péči o děti předškolního a školního věku tak, aby se lidé v první linii mohli věnovat své práci a bylo jim vypomoženo alespoň péčí o děti. Do zařízení přijímáme dětí zdravotníků, členů IZS, ale také prodavaček, pradlenek, sociálních pracovníků a dalších profesí nezbytných pro chod města v této náročné době.

„Ráda bych ještě jednou poděkovala všem pedagogům za jejich výjimečné nasazení v této době, za jejich flexibilitu, způsob improvizace, zanícenost a snahu pomoci. Nesmírně si jich za to vážím, “ dodala na závěr náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.