Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022

Zobrazit: Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1.1.2022 do 31.12.2022 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.

Jedná se o standardní výzvu, která neřeší zabezpečení potřeb dětí a žáků, kteří jsou v ČR v souvislosti s krizí na Ukrajině. Za tímto účelem budou vypsány jiné dotační výzvy.

Termín pro přijímání žádostí je do 18. 4. 2022.

Dotaci lze žádat na aktivity realizující některou z níže uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat:

a)  Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zejména v oblasti podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců s tematickým zaměřením společenskovědních předmětů, zejm. českých dějin,

b)  Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod zaměřených na individuální vzdělávací potřeby dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a odstraňování nerovností ve vzdělávání těchto dětí a žáků,

c)  Zvyšování úspěšnosti přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání (z předškolního do základního vzdělávání, ze základního do středního vzdělávání),

d)  Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků cizinců,

e)  Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské,

f)  Podpora kulturních, osvětových a dalších akcí organizovaných majoritní společností nebo cizinci s cílem sdílení informací o kultuře a poměrech v zemi původu cizinců a o podmínkách jejich existence v České republice,

g)  Zvyšování kompetencí odborných pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců v oblasti výuky dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, včetně výměny dobré praxe, letních škol, síťování a setkávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku napříč školami, apod.,

h)  Organizace letních škol pro žáky cizince v základním vzdělávání a pro žáky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci a pro pedagogické pracovníky zaměřené zvyšování dovedností pro vzdělávání dětí a žáků cizinců,

i)  Podpora služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků a asistentů/spolupracovníků pedagoga z řad cizinců k usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, školou i veřejností.

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-na-podporu-aktivit-integrace-cizincu-2022?lang=1&ref=m&source=email